Положення про громадських інспекторів

                                

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 88 від 27.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

20 березня 2002 р.

за N 276/6564

Про затвердження Положення про громадських

інспекторів з охорони довкілля

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони навколишнього природного середовища

N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006

N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007

Наказом Міністерства екології та природних

ресурсів

N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

Відповідно до статей 21 та 36 Закону України "Про охорону

навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), статей 38 та 39

Закону України "Про мисливське господарство та полювання"

( 1478-14 ), статті 36 Закону України "Про рослинний світ"

( 591-14 ), статей 13 та 63 Закону України "Про

природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), статей 58 та 60

Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), Указу Президента

України від 13.04.2011 N 454 ( 454/2011 ) "Про Положення про

Державну екологічну інспекцію України", статті 255 Кодексу України

про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) та з метою

вдосконалення організації і координації роботи громадських

інспекторів з охорони довкілля Н А К А З У Ю:

{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

1. Затвердити Положення про громадських інспекторів з охорони

довкілля (додається).

2. Державній екологічній інспекції (П. Свирид) забезпечити

подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції у

встановленому порядку.

3. Державній екологічній інспекції, Республіканському

комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього

природного середовища, Державним екологічним інспекціям в

областях, містах Києві та Севастополі, Державній екологічній

інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного

моря, Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції,

Державній екологічній інспекції Азовського моря організовувати та

координувати роботу громадських інспекторів з охорони довкілля

відповідно до вимог цього Положення. { Пункт 3 в редакції Наказу

Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577

( z1333-07 ) від 16.11.2007 }

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки

України від 05.07.99 N 150 ( z0602-99 ) "Про затвердження

Положення про громадських інспекторів з охорони навколишнього

природного середовища", який зареєстрований в Міністерстві юстиції

України 06.09.99 за N 602/3895.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника

Державної екологічної інспекції - Головного державного інспектора

України з охорони навколишнього природного середовища П.Свирида.

Міністр С. Курикін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів

України

27.02.2002 N 88

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 березня 2002 р.

за N 276/6564

ПОЛОЖЕННЯ

про громадських інспекторів з охорони довкілля

{ У тексті Положення слова "Міністерство екології та

природних ресурсів" та "Мінекоресурсів" замінено

словами "Міністерство охорони навколишнього

природного середовища" та "Мінприроди" у відповідних

відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони

навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 )

від 04.07.2006 }

{ У тексті та додатку Положення слова "Мінприроди України"

та "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно

з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного

середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }

{ У тексті Положення та додатках до нього слова "органи

Мінприроди" в усіх відмінках замінено словами "органи

Держекоінспекції" у відповідному відмінку згідно з

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів

N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 21 та 36

Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

( 1264-12 ), статей 38 та 39 Закону України "Про мисливське

господарство та полювання" ( 1478-14 ), статті 37 Закону України

"Про рослинний світ" ( 591-14 ), статей 13 та 63 Закону України

"Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), статей 58 та

60 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), Указу

Президента України від 13.04.2011 N 454 ( 454/2011 ) "Про

Положення про Державну екологічну інспекцію України", статті 255

Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ).

{ Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315

( z0852-06 ) від 04.07.2006, Наказом Міністерства екології та

природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

1.2. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього

природного середовища здійснюють громадські інспектори з охорони

довкілля (далі - громадські інспектори).

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

2.1. Роботу громадських інспекторів організовують

Держекоінспекція України та її територіальні органи (Державна

екологічна інспекція в Автономній Республіці Крим, державні

екологічні інспекції в областях, містах Києві та Севастополі,

Державна Азовська морська екологічна інспекція, Державна

Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна екологічна

інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря) (далі - органи

Держекоінспекції).

{ Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства охорони

навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від

04.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від

16.11.2007; в редакції Наказу Міністерства екології та природних

ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

2.2. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються

Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами

Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими

нормативно-правовими актами в галузі охорони навколишнього

природного середовища, раціонального використання та відтворення

природних ресурсів, у тому числі наказами Мінприроди, а також

наказами організаційно-розпорядчого характеру органів

Держекоінспекції та цим Положенням.

{ Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315

( z0852-06 ) від 04.07.2006; в редакції Наказу Міністерства

екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

3.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України,

що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та

пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції.

3.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором,

подає до відповідного органу Держекоінспекції письмову заяву та

подання організації, що його рекомендує, або письмове клопотання

державного інспектора з охорони навколишнього природного

середовища.

3.3. Громадські інспектори призначаються Головним державним

інспектором України з охорони навколишнього природного середовища

та головними державними інспекторами з охорони навколишнього

природного середовища відповідних територій після проходження

співбесіди відповідно з керівниками структурних підрозділів органу

Держекоінспекції та виявлення претендентом знань з основ

природоохоронного законодавства.

Результати співбесіди фіксуються у картці погодження на

виконання обов'язків громадського інспектора, згідно з додатком

1.

{ Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315

( z0852-06 ) від 04.07.2006, в редакції Наказу Міністерства

охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від

16.11.2007 }

3.4. Громадські інспектори отримують посвідчення

встановленого Мінприроди зразка, що підтверджують їх повноваження

(додаток).

{ Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від

28.05.2012 }

3.5. Посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля

видають терміном на один рік із щорічним продовженням за

результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського

інспектора про виконану роботу. { Пункт 3.5 розділу 3 із змінами,

внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього

природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

3.6. У посвідченні громадського інспектора визначається

територія, у межах якої може здійснювати повноваження громадський

інспектор.

3.7. Громадські інспектори виконують роботу на громадських

засадах, без увільнення від основної роботи і без додаткової

оплати праці.

3.8. Громадський інспектор повинен пройти навчання в органі

Держекоінспекції, який видав посвідчення, з питань здійснення

інспекційних перевірок, складання за їх результатами матеріалів

(актів та протоколів про адміністративні правопорушення) та

інструктаж з техніки безпеки. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.8

згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного

середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

4. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

4.1. Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з

органами Держекоінспекції, які призначили їх і видали посвідчення

громадського інспектора з охорони довкілля, іншими державними

органами, які здійснюють контроль за охороною, раціональним

використанням та відтворенням природних ресурсів, органами

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування,

громадськими екологічними (природоохоронними) організаціями.

{ Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від

04.07.2006 }

4.2. Кожний громадський інспектор закріплюється за

відповідним підрозділом органу Держекоінспекції (відділом,

сектором тощо) або за державним інспектором з охорони

навколишнього природного середовища, сфера діяльності яких

збігається з напрямком природоохоронної діяльності громадського

інспектора (охорона біоресурсів, поводження з відходами, охорона

земельних ресурсів та ін.).

4.3. Керівник підрозділу (державний інспектор), за яким

закріплений громадський інспектор:

надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення

громадського контролю за додержанням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища, раціональне використання та

відтворення природних ресурсів; { Абзац другий пункту 4.3 із

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони

навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від

04.07.2006 }

координує його діяльність;

проводить з ним навчання, ознайомлює його з новими

законодавчими та нормативними документами, які регулюють

здійснення громадського контролю;

залучає його до участі в перевірках, які збігаються з

напрямком природоохоронної діяльності громадського інспектора;

оформляє за підписом керівника відповідного органу

Держекоінспекції чи його заступника направлення для громадського

інспектора на проведення рейдів та перевірок.

приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських

інспекторів з охорони довкілля; { Пункт 4.3 доповнено абзацом

згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного

середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

уносить подання про продовження терміну виконання роботи

громадського інспектора з охорони довкілля. { Пункт 4.3 доповнено

абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього

природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

4.4. З метою координації роботи громадських інспекторів та

підтримання контактів з екологічними (природоохоронними)

організаціями, залучення громадськості до розробки та виконання

заходів з охорони навколишнього природного середовища при органах

Держекоінспекції та при екологічних (природоохоронних)

організаціях можуть створюватись на громадських засадах штаби

громадських інспекторів. Діяльність штабу громадських інспекторів

регулюється Положенням про штаб громадських інспекторів з охорони

довкілля, що затверджується Головним державним інспектором з

охорони навколишнього природного середовища відповідної території.

5. ПРАВА ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

Громадські інспектори мають право:

спільно з працівниками органів Держекоінспекції, інших

державних органів, які здійснюють контроль за охороною,

раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів,

органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування,

брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами,

установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог

природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки охорони,

раціонального використання та відтворення природних ресурсів;

{ Абзац другий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315

( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

за направленням органу Держекоінспекції, який призначив

громадського інспектора, проводити рейди та перевірки і складати

акти перевірок;

складати протоколи про адміністративні правопорушення при

виявленні порушень природоохоронного законодавства,

відповідальність за які передбачена Кодексом України про

адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), і подавати

їх відповідному органу Держекоінспекції для притягнення винних до

відповідальності; { Абзац четвертий розділу 5 із змінами,

внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього

природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }

доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного

законодавства, до органів місцевого самоврядування, органів

внутрішніх справ та штабів громадських формувань з охорони

громадського порядку і державного кордону, якщо особу порушника не

може бути встановлено на місці порушення;

перевіряти документи на право використання об'єктів

тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі)

засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі

плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої

продукції та інших предметів;

проводити у випадках, установлених законом, фотографування,

звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для

попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони,

навколишнього природного середовища, раціонального використання і

відтворення природних ресурсів; { Абзац сьомий розділу 5 із

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони

навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від

04.07.2006 }

брати участь у підготовці для передачі до судових органів

матеріалів про відшкодування збитків, заподіяних унаслідок

порушення законодавства про охорону навколишнього природного

середовища, та виступати в ролі свідків;

роз'яснювати громадянам вимоги природоохоронного

законодавства та їх екологічні права;

брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи

відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу"

( 45/95-ВР );

одержувати в установленому порядку інформацію про стан

навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на

нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної

ситуації.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ

Громадські інспектори зобов'язані:

дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього

Положення при проведенні рейдів та перевірок;

сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати

відповідний орган Держекоінспекції про результати рейдів та

перевірок безпосередньо після їх закінчення;

щоквартально до 5 числа наступного за звітним місяця та не

пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до органу

Держекоінспекції, яким призначено громадського інспектора з

охорони довкілля, щоквартальні та щорічний звіти про проведену

роботу. { Абзац четвертий розділу 6 в редакції Наказу Міністерства

охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від

04.07.2006 }

7. ПОЗБАВЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА

7.1. Орган Держекоінспекції, що призначив громадського

інспектора, має право за клопотанням відповідного структурного

підрозділу органу Держекоінспекції позбавити його права виконувати

обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням

відповідного посвідчення у разі: { Абзац перший пункту 7.1 розділу

7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони

навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від

16.11.2007 }

ненадання у встановлені терміни щоквартальних та щорічного

звітів або негативної їх оцінки; { Абзац другий пункту 7.1

розділу 7 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього

природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

неналежного виконання ним функцій громадського інспектора;

учинення громадським інспектором порушень законодавства в

галузі охорони навколишнього природного середовища, перевищення

повноважень, а також учинення інших протиправних дій при виконанні

обов'язків громадського інспектора з охорони довкілля. { Абзац

четвертий пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища

N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

{ Пункт 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315

( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

7.2. Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки

громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням

відповідного посвідчення приймається Головним державним

інспектором України з охорони навколишнього природного середовища

та головними державними інспекторами з охорони навколишнього

природного середовища відповідних територій. { Пункт 7.2 розділу

7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони

навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від

04.07.2006 }

Начальник Державної

екологічної інспекції П.Свирид

Додаток 1

до пункту 3.3 Положення

про громадських інспекторів

з охорони довкілля

К А Р Т К А

погодження на виконання обов'язків

громадського інспектора

з охорони довкілля

Прізвище, ім'я та по батькові_____________________________________

Місце роботи та посада, яку

займає на даний час (з якого року)________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Висновки за результатами співбесіди

Керівник структурного підрозділу органу Держекоінспекції,

який здійснює державний контроль за охороною довкілля

(відповідного напряму)

__________________________________________________________________

(оцінка)

______________ ______________________________________________

(дата) (П.І.Б., посада, підпис)

__________________________________________________________________

(оцінка)

______________ ______________________________________________

(дата) (П.І.Б., посада, підпис)

__________________________________________________________________

(оцінка)

______________ ______________________________________________

(дата) (П.І.Б., посада, підпис)

Заступник керівника органу Держекоінспекції_______________________

(оцінка)

______________ ______________________________________________

(дата) (П.І.Б., посада, підпис)

Перший заступник керівника органу Держекоінспекції________________

(оцінка)

______________ ______________________________________________

(дата) (П.І.Б., посада, підпис)

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК________________________________________________

__________________________________________________________________

РІШЕННЯ СТОСОВНО ПРЕТЕНДЕНТА______________________________________

__________________________________________________________________

Керівник органу Держекоінспекції

______________ _____________________________________________

(дата) (П.І.Б., підпис)

{ Положення доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства

охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від

16.11.2007 }

Додаток 2

до пункту 3.4 Положення про

громадських інспекторів з

охорони довкілля

Зразок посвідчення громадського інспектора

з охорони довкілля

Перша сторінка обкладинки

------------------------------------------

| ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ |

| |

| |

| |

| герб |

| ПОСВІДЧЕННЯ |

|Державний |

------------------------------------------

| України ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА |

| З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ |

Перша сторінка розвороту Друга сторінка розвороту

| |

-----------------------------------------------------------------------------------

|______________________________________ | ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ |

| який видав посвідчення) | до "___"_____________ 200__ р. |

| (повна назва органу Держекоінспекції, | |

| | |

|| | | |

|--------- | Відмітка про продовження строку |

|| | ПОСВІДЧЕННЯ N ______ | дії посвідчення |

| з охорони довкілля |до "__"___ 200_ р. до "__"____ 200_ р. |

|| | Прізвище ________________ | |

|| | Ім'я ____________________ |Продовжено Продовжено |

| М.П. є громадським інспектором | |

|--------- По батькові _____________ | |

| __________________________ | |

| (відповідної території) | (підпис) (підпис) |

| (територіальна межа | |

| повноважень) | |

|ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР |М.П. ____________ М.П. ____________ |

| | |

| | |

-----------------------------------------------------------------------------------

|"__"_______ 200_ р. ________ (________) | |

| (підпис) (прізвище) | |

Перша сторінка вкладки Друга сторінка вкладки

-----------------------------------------------------------------------------------

|Згідно зі ст. 36 Закону України "Про | перевіряти документи на право|

|середовища" та Положенням про | зупиняти транспортні (у тому числі|

|охорону навколишнього природного | використання об'єктів тваринного світу,|

|громадських інспекторів з охорони | плавучі) засоби та проводити огляд|

|N 88, громадський інспектор МАЄ ПРАВО: | рибальства, добутої продукції та інших|

|довкілля, що затверджене наказом | речей, транспортних (у тому числі|

|Мінекоресурсів України від 27.02.02 | плавучих) засобів, знарядь полювання і|

|охороною та раціональним використанням | для попередження і розкриття порушень|

|_______________________________________ | предметів; |

| спільно з працівниками органів | проводити у випадках, установлених|

|органів, які здійснюють контроль за | кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб|

|Держекоінспекції, інших державних | законом, фотографування, звукозапис,|

|природних ресурсів, органів державної | законодавства в галузі охорони,|

|додержання підприємствами, установами, | про відшкодування збитків, заподіяних|

|виконавчої влади та місцевого | використання і відтворення тваринного|

|самоврядування, громадських екологічних | світу; |

|участь у проведенні перевірок | передачі до судових органів матеріалів|

|(природоохоронних) організацій брати | брати участь у підготовці для|

|організаціями всіх форм власності та | унаслідок порушення законодавства про|

|інспектора, проводити рейди та перевір-| екологічні права; |

|громадянами вимог природоохоронного | охорону навколишнього природного|

|законодавства, норм екологічної безпеки | середовища, та виступати в ролі|

| за направленням органу Держеко- | роз'яснювати громадянам вимоги|

|та використання природних ресурсів; | свідків; |

|інспекції, який призначив громадського | природоохоронного законодавства та їх|

|подавати їх відповідному органу | негативного впливу на нього та заходи,|

|ки і складати акти перевірок; | брати участь у проведенні|

| складати протоколи про | громадської екологічної експертизи|

|виявленні порушень природоохоронного | екологічну експертизу"; |

|адміністративні правопорушення при | відповідно до Закону України "Про|

|законодавства, відповідальність за які | одержувати в установленому порядку|

|Держекоінспекції для притягнення винних | що вживаються для поліпшення|

|передбачена Кодексом України про | інформацію про стан навколишнього|

|адміністративні правопорушення, і | природного середовища, джерела|

|державного кордону, якщо особу | |

|до відповідальності; | екологічної ситуації. |

|доставляти осіб, які вчинили | |

|законодавства, до органів місцевого | |

|порушення природоохоронного | |

|самоврядування, органів внутрішніх | |

|порушника не може бути встановлено на | |

|справ та штабів громадських формувань з | |

|охорони громадського порядку і | |

-----------------------------------------------------------------------------------

|місці порушення; | |

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від

16.11.2007, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів

N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

Начальник Державної

екологічної інспекції П.Свирид

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення